Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

15.09
2014
"ZOSTAW TO NAM" - czyli WARTA dla Klienta

 

OC Komfort + WARTA OC Szybka wypłata = ZOSTAW TO NAM!!!

 

Równanie warte zaufania?

 

Nowe hasło w WARTA "ZOSTAW TO NAM" jest odpowiedzią na wątpliwości i pytania klienta, które pojawiają się w momencie wypadku. Już od 15 września OC KOMFORT będzie tym produktem oferowanym przez WARTĘ, który kompleksowo obsłuży naszego klienta niezależnie od tego czy będzie on sprawcą czy poszkodowanym.

Zmodyfikowany produkt WARTA OC SZYBKA WYPŁATA, który od najbliższego poniedziałku będzie w pakiecie OC KOMFORT, pozwoli WARCIE wziąć na siebie wsparcie klienta poszkodowanego od momentu wypadku do wypłaty odszkodowania.

Prawdziwe, konsumenckie emocje związane właśnie z momentem wypadku posłużyły WARCIE do wymyślenia kreacji do materiałów reklamowych. A hasło "ZOSTAW TO NAM" pokazuje ofertę OC KOMFORT z OC SZYBKA WYPŁATA jako odpowiedź na potrzeby klienta.

 

Ubezpieczeniem OC SZYBKA WYPŁATA mogą zostać objęte:

- samochody osobowe i ciężarowe (o dmc do 3,5 t. i ład. do 800 kg) wraz z ich wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce;

- nie są wymagane oględziny ani zdjęcia pojazdu. WARTA nie wymaga też żadnych dodatkowych zabezpieczeń pojazdu.

- zawarcie umowy jednocześnie z obowiązkowym ubezpieczeniem OC WARTY na 12 miesięcy;

- odszkodowanie wypłacone w ramach OC SZYBKA WYPŁATA jest regresowane od ubezpieczyciela sprawcy tej szkody;

- wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC SZYBKA WYPŁATA nie powoduje obciążenia historii szkodowej klienta w bazach UFG.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRODUKCIE WARTA OC SZYBKA WYPŁATA:

- podwyższenie SU z 5.000 do 500.000 PLN,

- usunięcie z zapisów OWU tabeli amortyzacji wartości części,

- objęcie ochroną szkód w bagażu przewożonym w pojeździe,

- rozszerzenie zakresu ochrony o zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dodatkowych, dotyczących: holowania, parkowania uszkodzonego pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego, wydatków na inne konieczne usługi wynikłe z braku możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu, dodatkowego badania technicznego.

 

Ponadto, zmiany OWU WARTA OC SZYBKA WYPŁATA obejmują m.in:
- wprowadzenie opcji wypłaty odszkodowania w wartości netto;

- dodanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności przypadków szkód:

 • wynikłych ze zdarzeń, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy oraz zdarzeń bezkolizyjnych (np. zajechanie drogi, podczas którego nie doszło do zderzenia pojazdów),
 • spowodowanych umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • spowodowanych działaniami wojennymi lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu.

 

Nowe ubezpieczenie WARTA OC SZYBKA WYPŁATA - tak jak dotychczas - otrzymują gratis klienci nabywający OC komunikacyjne marki WARTA w pakiecie OC KOMFORT.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »