Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

30.06
2014
Zapytanie ofertowe projekt 8.2 WND-POIG.08.02.00-26-030/14

 

Szanowni Państwo,

 

ISOPIA Sp. z o.o. ul. Warszawska 49/35 25-531 Kielce

KRS:0000465181 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 657-291-05-22

Regon: 260699671

 

jako Zamawiający pragnie Państwa zaprosić do udziału w konkursie ofert na realizacje projektu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

dotyczy wniosku WND-POIG.08.02.00-26-030/14 pod nazwą projektu :

"ISOPIA Internetowy System Obsługi Polis i Agentów z zastosowaniem elektroniczej wymiany danych".

 

Opis oraz zakres zamówienia znajdziecie Państwo w specyfikacji, która wraz z załącznikami do niej znajduje się w zakładce "Pliki do pobrania" na naszej stronie www.isopia.pl

W zakładce "Pliki do pobrania" znajdują się następujące dokumenty związane z udziałem w przedstawianiu ofert:

- Zapytanie ofertowe projekt 8.2 WND-POIG.08.02.00-26-030/14 "całość";

- Zapytanie ofertowe projekt 8.2 WND-POIG.08.02.00-26-030/14 "załącznik nr 1";

- Zapytanie ofertowe projekt 8.2 WND-POIG.08.02.00-26-030/14 "załącznik nr 2";

- Zapytanie ofertowe projekt 8.2 WND-POIG.08.02.00-26-030/14 "załącznik nr 3".

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11-07-2014 (decyduje data wpłynięcia oferty). Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert należy składać droga pocztową na adres: ISOPIA Sp. z o.o. ul. Warszawska 49/35 25-531 Kielce, lub drogą elektroniczną na adres projekt8.2@isopia.pl z dopiskiem: "Oferta ISOPIA Internetowy System Obsługi Polis i Agentów z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych WND-POIG.08.02.00-26/030/14".

 

Osoba do kontaktu na etapie zapytania: Katarzyna Włodarczyk - mail: projekt8.2@isopia.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o składanie zapytań w terminie do 07-07-2014r

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »