Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

04.09
2014
Ubezpieczenia grupowe! Co to takiego?

 

Ubezpieczenie grupowe – co to jest?

Z ubezpieczeniami grupowymi mamy do czynienia nawet o tym nie wiedząc np.

- zaczął się rok szkolny i masz dziecko w wieku szkolnym, jeśli tak, to pewnie co roku we wrześniu płacisz składkę na ubezpieczenie swojego dziecka w szkole, ponieważ Twoje dziecko jest objęte polisą grupową;

- kolejny przykład np. jeżeli zaczynasz pracę pracodawca prawdopodobnie zaproponuje Ci przystąpienie do grupowego ubezpieczenia;

- następnie jesteś Klientem banku i bierzesz kredyt z pewnością Pracownik banku zaproponuje Ci deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia kredytobiorców;

- podróżujesz? Biuro podróży obejmie Cię grupową polisą turystyczną.

Ubezpieczenia grupowe są wszędzie, są tanie i wygodne, ale czy korzystne dla Klienta?

 

Aby powstało ubezpieczenie grupowe, musi do niego przystąpić określona grupa osób. Gdy mamy określoną grupę, ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę, którą później będą mogli zostać objęci członkowie grupy. Jest to tzw. umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek, tzn. Umowa jest jedna, natomiast ubezpieczonych wielu. Aby lepiej zrozumieć konstrukcję zawierania takiej umowy podam przykład - ubezpieczający to Twój pracodawca, zakład ubezpieczeń to np. WARTA TU S.A., a Ty razem z innymi pracownikami należysz do grupy. Twój pracodawca negocjuje z ubezpieczycielem warunki, na jakich pracownicy będą ubezpieczeni. Ustalają zakres zdarzeń objętych odpowiedzialnością, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i wysokość składki pobieranej od każdego członka grupy (każdej ubezpieczonej osoby). Warunki umowy grupowej są jednakowe dla wszystkich członków grupy. Można przystąpić do ubezpieczenia lub nie.

 

Jakie są zalety ubezpieczenia grupowego? Z pewnością jest taniej niż w ubezpieczeniu indywidualnym. Można wynegocjować korzystne warunki zakresowe oraz z pewnością ubezpieczenie grupowe jest wygodne. Nie wymaga wyprawy do agencji ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniach grupowych nie ma szczegółowych ankiet medycznych ani badań lekarskich. Wystarczy  podpisać deklarację przystąpienia, zapłacić składkę i jesteś objęty ochroną! 

Ubezpieczenie grupowe to takie ubezpieczenie, które za zwyczaj zawiera się „przy okazji” np. jesteś pracownikiem firmy, to przy okazji przystąpisz do ubezpieczenia, zwłaszcza jeśli pracodawca pokrywa część składki.

 

Poza Zaletami ubezpieczenia grupowego można również wykryć pewne Wady.

Często posiadacze polis grupowych nie znają zakresu, ani sum ubezpieczenia. W dodatku tkwią w błędnym przekonaniu, że jest ono obowiązkowe. Szkoły, przedszkola czy banki nie kwapią się, by udzielać klientom informacji o warunkach polisy, a klienci nie pytają. Tymczasem jedynie w przypadku turystyki zagranicznej biuro podróży ma ustawowy obowiązek objęcia uczestników wyjazdu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Ani bank, ani szkoła, ani pracodawca nie mogą zmusić do przystąpienia do grupowej umowy ubezpieczenia, którą zawarli z ubezpieczycielem.

 

Jak odróżnić polisę grupową od indywidualnej?

W praktyce najłatwiej je rozróżnisz po rodzaju dokumentu, który podpiszesz przed ubezpieczeniem. W przypadku polisy indywidualnej ubezpieczyciel żąda złożenia wniosku o zawarcie umowy, natomiast w przypadku polisy grupowej wypełnia się jedynie deklarację przystąpienia do umowy.

 

Jaka jest przewaga ubezpieczenia indywidualnego nad ubezpieczeniem grupowym?

- w polisie grupowej ubezpieczony nie jest stroną umowy, dlatego jego pozycja prawna jest słabsza niż w umowie indywidualnej. Umowę grupową zawierają dwa profesjonalne podmioty, czyli np. bank i zakład ubezpieczeń. Ty, jako klient, nie jesteś stroną umowy, choć to Ty finansujesz składkę. Strony umowy nie muszą przekazać Ci wszystkich warunków ubezpieczenia, a jedynie te, które dotyczą Twoich praw i obowiązków, i to wyłącznie na Twoją prośbę. Gdy strony umowy postanowią ją zerwać, Ty nie będziesz miał na to żadnego wpływu. Możesz żyć w przekonaniu, że jesteś objęty ubezpieczeniem, a w rzeczywistości nie być, jeśli bank nie poinformuje Cię, że wypowiedział polisę;

- w umowie grupowej nie są brane pod uwagę Twoje indywidualne uwarunkowania. Twoja grupowa polisa pracownicza może obejmować zdarzenia takie jak zgon teścia czy urodzenie dziecka. Jeśli jesteś starszą osobą i nie masz teściów, raczej nie skorzystasz ze świadczenia. Jednak nie możesz wyłączyć tych zdarzeń z zakresu ubezpieczenia i tym samym zmniejszyć swojej składki.

 

PAMIĘTAJCIE!

- grupowa umowa jest zawierana pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń na rachunek grupy ubezpieczonych. Polisa jest jedna, ubezpieczonych wielu;

- aby zostać objętym ubezpieczeniem grupowym wypełniasz deklarację przystąpienia do grupowej umowy;

- składka w polisie grupowej jest niższa niż w indywidualnej. Nie ma badań lekarskich i szczegółowych ankiet medycznych;

- w polisie grupowej ubezpieczony nie jest stroną umowy;

- grupowa umowa nie uwzględnia indywidualnych potrzeb Klienta;

- przed złożeniem deklaracji poproś o warunki ubezpieczenia oraz zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności.

 

Coraz więcej osób zdaje sobię sprawę z tego, iż ubezpieczenia grupowe to korzystne zabezpieczenie siebie oraz swojej rodziny.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Grupowych i skorzystania z najlepszyw warunków!

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »