Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

04.06
2014
Suma ubezpieczenia a wypłacone odszkodowanie

 

Szanowny Kliencie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC pojazdu uzgadniamy sumę ubezpieczenia naszego auta i w przypadku wystąpienia szkody liczymy na uzyskanie odszkodowania właśnie w takiej kwocie. Niestety w rzeczywistości wygląda to troszkę inaczej. Przy wybieraniu AC pamiętajmy więc aby sprawdzić czy mamy wykupioną opcję "Stałej sumy ubezpieczenia".

 

W umowach ubezpieczenia możliwe jest ustalenie kwoty odszkodowania już w dniu zawierania umowy, niezależnie od rzeczywistego rozmiaru strat. Taki zapis nie zawsze gwarantuje jednak świadczenia w oczekiwanej wysokości.

 

Każda umowa ubezpieczenia powinna wskazywać sumę ubezpieczenia. Jest to kwota wyrażona w pieniądzu, która  stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W praktyce trudno  jednak znaleźć  przypadek, gdy  suma ubezpieczenia była równa wysokości wypłaconego odszkodowania. Wynika to z tego, że odszkodowanie jest wyliczane na dzień powstania szkody. Ponadto...

 

czytaj więcej na http://prawo.rp.pl/artykul/758378,1113707-Ubezpieczenia-auto-casco--odszkodowanie-a-rzeczywista-wysokosc-szkody.html?p=1

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »