Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

Oferta Współpracy dla Agenta

Naszą ofertę kierujemy również do Przedsiębiorców, którzy są zainteresowani świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Oferujemy doświadczenie i zaplecze wyk­wa­li­fikowanych specjalistów. Tworzymy optymalne warunki rozwoju biznesu co pozwala na wybór dogodnej umowy współpracy. Gwarantujemy przejrzystość zasad prowizyjnych i sza­nu­jemy niezależność w podejmowaniu decyzji naszych Partnerów.

W ramach współpracy zapewniamy Państwu:

 • umowę o współpracy jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne – gdzie warunki są dostosowane indywidualnie dla każdego Partnera;
 • atrakcyjny system prowizyjny oraz terminowość ich wypłacania;
 • dodatkowe gratyfikacje i pozaprowizyjny system wynagrodzenia;
 • wsparcie w zakresie promocji reklamowej oraz obrendowania;
 • szkolenia nie tylko produktowe ale również w zakresie technik sprzedaży, prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę szkoleniową;
 • osobistego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za przebieg współpracy;
 • przyjazne biuro obsługi agenta;
 • brak obowiązku wykupienia OC Agenta;
 • jasne i przejrzyste zasady współpracy;
 • brak karencji w przypadku rozwiązania umowy współpracy.

Dzięki współpracy z ISOPIA agenci otrzymują:

 • nowe możliwości rozwoju biznesu i rozwój kompetencji
 • szeroki wachlarz produktów renomowanych Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • bogaty zakres usług ubezpieczeniowych dla Klientów
 • dogodne warunki współpracy z Ubezpieczycielami
 • samodzielność w określaniu celów i autonomię decyzyjną

Warunki współpracy: Nawiązując współpracę z ISOPIA otrzymacie Państwo umowę o współpracę jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne, w której warunki są dostosowane indywidualnie dla potrzeb każdego Partnera. Umowa gwarantuje niezależność w prowadzeniu działalności gospodarczej i daje możliwość sprzedaży ubezpieczeń oferowanych przez współpracujące z nami Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Główne cechy naszej współpracy to:

 • prowizyjne wynagrodzenie od zrealizowanej sprzedaży polis,
 • brak narzucanych limitów i planów sprzedaży do wykonania,
 • motywacja agentów w formie konkursów z atrakcyjnymi nagrodami,
 • dowolność doboru innych towarzystw ubezpieczeniowych do oferty,
 • brak wymogu posiadania lokalu,
 • brak wymogu wykupionego OC Agenta.

Jak nawiązać współpracę: Poniżej przedstawiamy trzy Etapy, które należy spełnić aby skutecznie nawiązać współpracę z ISOPIA i zostać naszym Partnerem:

Etap I - przekazanie kompletu dokumentów:

 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o niekaralności (ważne trzy miesiące - kopia potwierdzona notarialnie),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego wraz z informacją o zdanym egzaminie,
 • NIP, REGON, wpis do ewidencji, oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym
 • druki zgłoszeniowe, w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazane przez ISOPIA;

Etap II - podpisanie kompletu dokumentów:

 • umowa współpracy w 2-ch egzemplarzach;
 • załączniki do umowy współpracy.

Etap III - uczestnictwo w szkoleniu uzupełniającym.

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »