Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

22.02
2014
OFERTA PRODUKTOWA - PAKIETY AUTOCASCO w Proama

 

OFERTA PRODUKTOWA  - PAKIETY AUTOCASCO w Proama

 

Jeżeli Kupiliście wymarzone auto i chcecie wybrać najkorzystniejszą ochronę proponujemy Państwu ubezpieczenie Autocasco w Proama. Poniżej przedstawiamy zakres ochrony w zależności od wieku pojazdu.

 

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Ubezpieczenie Autocasco (AC) pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży.

 

W Proama ubezpieczenie AC sprzedajemy zawsze w pakietach. Każdy pakiet AC zawiera - oprócz ubezpieczenia AC - również obowiązkowe ubezpieczenie OC

 

DANE PAKIETOWA

CASCO ASO

CASCO KOMFORT

CASCO OPTYMALNY

Wiek pojazdu

(liczony od roku produkcji)

Do 4 lat

Do 8 lat

Do 11 lat

Zakres Ubezpieczenia

All – risk

(od wszystkich ryzyk)

All – risk

(od wszystkich ryzyk)

All – risk

(od wszystkich ryzyk)

Sposób likwidacji szkody

Na podstawie faktury

Na podstawie kosztorysu

Na podstawie faktury

Na podstawie kosztorysu

Na podstawie kosztorysu

Części zamienne przyjęte do wyceny szkody

Oryginalne części zamienne z symbolem O¹

Oryginalne części zamienne z symbolem Q²

Części zamienne z symbolem P³

Amortyzacja

BRAK

BRAK przy likwidacji na podstawie faktur

Amortyzacja wprowadzona

Dostarczenie pojazdu po naprawie do Klienta

W pakiecie

W pakiecie

Brak

Pokrycie kosztów dodatkowego badania technicznego

W pakiecie

W pakiecie

W pakiecie

Ochrona szyb w ramach AC

W pakiecie

W pakiecie

W pakiecie

Franszyza integralna

500 zł

500 zł

500 zł

Franszyza redukcyjna

0 zł / 500 zł / 1000 zł / 2000 zł

0 zł / 500 zł / 1000 zł / 2000 zł

0 zł / 500 zł / 1000 zł / 2000 zł

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

W pakiecie

W pakiecie

W pakiecie

Ubezpieczenie ASS Wypadkowy

W pakiecie

W pakiecie

W pakiecie

Zielona Karta

W pakiecie

W pakiecie

W pakiecie

Zakres terytorialny

Polska i państwa europejskie

(bez ryzyka kradzieży na Białorusi i Ukrainie)

Polska i państwa europejskie

(bez ryzyka kradzieży na Białorusi i Ukrainie)

Polska i państwa europejskie

(bez ryzyka kradzieży na Białorusi i Ukrainie)

 

Legenda:

¹ Części z symbolem O: części oryginalne, na których widnieje logo producenta pojazdu.

² Części z symbolem Q: części oryginalne, na których widnieje logo producenta części  (części wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów).

³ Części z symbolem P: części porównywalnej jakości, co do których producent zaświadcza, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez producenta pojazdu.

⁴ Franszyza integralna: kwota, poniżej której szkoda nie jest objęta ochroną.

⁵ Franszyza redukcyjna: kwota, o którą jest pomniejszane każde wypłacane odszkodowanie.

 

Podstawy prawne ubezpieczenia Autocasco to:

 

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami).
 • Warunki umowy ubezpieczenia Autocasco w Proama wyznaczają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnycj Proama.

 

Zachęcamy Pństwa do skorzystania z oferty ubezpieczenia w zakresie AC!  Możecie zyskać:

 

 • nawet 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców
 • ochrona od wszystkich zdarzeń losowych których skutkiem może być kradzież lub uszkodzenie samochodu
 • oryginalne części przy bezgotówkowej likwidacji szkody w ASO i warsztatach
 • brak amortyzacji części przy bezgotówkowej likwidacji szkody lub na podstawie faktur

 

Zapraszamy do współpracy!

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »