Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

07.12
2016
Integracja Liberty Ubezpieczenia z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

 

Szanowni Państwo,

z dniem 30 września 2016 r. Liberty Ubezpieczenia stało się częścią Grupy AXA, jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych na świecie, świadczącej usługi dla 103 mln Klientów w 64 krajach. Tym samym wszyscy Klienci posiadający ubezpieczenie w Liberty Ubezpieczenia stali się Klientami AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (dalej: AXA Ubezpieczenia).

Na jakiej podstawie Klienci Liberty stali się Klientami AXA?

W grudniu 2015 roku AXA podjęła decyzję i ogłosiła zamiar zakupu Liberty Ubezpieczenia, polskiego oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. 30 września 2016 r., po otrzymaniu stosownych zgód, AXA i Liberty podpisały umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. działalności Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce.

Przeniesienie zostało dokonane w wyniku transakcji, w ramach której zorganizowana część przedsiębiorstwa Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. tworząca polski oddział Liberty - Liberty Ubezpieczenia, została sprzedana AXA Ubezpieczenia. Tym samym firma Liberty zdecydowała o zaprzestaniu działalności na rynku polskim, a dotychczasowa działalność została przeniesiona do AXA Ubezpieczenia. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia będzie wykorzystywana na podstawie umowy licencyjnej jeszcze pół roku od daty zamknięcia transakcji zakupu.

W rezultacie działalność obydwu firm została zintegrowana w ramach jednego podmiotu prawnego jakim jest AXA Ubezpieczenia. Oznacza to, że wszystkie umowy ubezpieczenia, polisy oraz cały portfel produktowy Liberty Ubezpieczenia zostały przeniesione do AXA Ubezpieczenia.

AXA Ubezpieczenia wstąpiła w prawa i obowiązki Liberty Ubezpieczenia, w tym stała się stroną umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Liberty Ubezpieczenia i jej Klientami. Nie prowadzi to do nałożenia żadnych dodatkowych obowiązków na Klientów. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych. W mocy pozostają dotychczasowe umowy ubezpieczenia z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Klienci Liberty Ubezpieczenia mają natomiast prawo wypowiedzieć przeniesioną umowę ubezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia w prasie o przeniesieniu porfela.

Jak zmienia się pozycja AXA w Polsce po integracji z Liberty?

Dzięki temu, że działamy wspólnie, możemy zaoferować Klientom w Polsce pełną ofertę ubezpieczeń majątkowych, za pośrednictwem różnorodnych kanałów: od call centre, internet, przez agentów, brokerów i komisy samochodowe, po banki.

Po połączeniu jesteśmy 6. ubezpieczycielem majątkowym w Polsce pod względem składek, które wpłaciło do nas ponad 1,5 mln. Klientów zdecydowanych, abyśmy właśnie my chronili ich majątek. Należymy do Grupy AXA w Polsce, oferującej również ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz pomoc assistance.

Dotychczasowe ścieżki kontaktu – numery telefonów, adresy e-mail, strona internetowa – pozostają bez zmian. Jedyną zmianą w danych kontaktowych jest adres korespondencyjny, ale poczta przesyłana na dotychczasowy adres będzie również odbierana i odpowiednio przekierowywana. O wszystkich, przyszłych zmianach Klienci będą informowani na bieżąco.

 

Nowy adres do korespondencji to:


AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reeasekuracji S.A.
Chłodna 51
02-867 Warszawa

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »