Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

29.05
2014
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Po powrocie do kraju należy zgłosić się z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów - w Polsce do wojewódzkiego oddziału NFZ. Niektóre świadczenia nie są objęte refundacją poprzez kartę EKUZ, np. wyjazd za granicę w celu urodzenia tam dziecka. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego, jednak może czasem obniżyć jego koszt, ponieważ część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EKUZ.

 

KARTA EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z datą ważności od 01.01.2006 r. Z dniem 1 stycznia 2006 r. formularze E111 wydawane dla turystów straciły ważność.

Karta zastąpiła poniższe formularze:

 

W Polsce, dla turystów, karta EKUZ od 4 sierpnia 2010 wydawana jest na trzy miesiące - wcześniej na dwa. W innych państwach okres ważności jest różny np. w Wielkiej Brytanii – 5 lat.

Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym. Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony – każda Karta zawsze zawiera następujące informacje:

 • imię ubezpieczonego
 • nazwisko ubezpieczonego
 • data urodzenia ubezpieczonego
 • numer identyfikacyjny ubezpieczonego (w Polsce numer PESEL)
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
 • numer karty
 • data ważności karty

 

PODSUMOWANIE:

 • EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie ALE … jedynie tych, które w ramach tamtejszej opieki medycznej są darmowe;
 • To lekarz w Państwie pobytu decyduje o tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według powyższych kryteriów. Oznacza to na przykład, że nie zapłacimy za złożenie złamanej nogi, ale już za gips, prześwietlenie i leki tak;
 • EKUZ zapewnia tylko te placówki, które są państwowe i mają umowy z NFZ;
 • niektóre zabiegi i badania mające charakter odpłatny mogą różnić się między sobą w każdym z krajów;
 • w wielu miejscowościach turystycznych raczej nie ma co liczyć na placówki państwowe, lekarze praktykują prywatnie i obciążają pacjentów pełnymi kosztami leczenia, które nigdy nie będą podlegały zwrotowi;
 • EKUZ nie pokryje kosztów transportu (zapłacisz za karetkę).

 

Jak uzyskać EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? czytaj na stronie NFZ  http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/krok-po-kroku/1613-jak-uzyska-ekuz-europejsk-kart-ubezpieczenia-zdrowotnego

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »