Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

08.10
2019
Dofinansowanie z Działania 8.2.

 

Szanowni Państwo,

 

z przykrością informuję, iż ze względu na znaczną zwłokę Wykonawcy w wykonaniu powierzonych mu prac, złą analizę dokumentacji webservice Towarzystw Ubezpieczeniowych przez analityków Wykonawcy, rażące braki w przygotowaniu merytorycznym oraz stwierdzenie dużej liczby niedopuszczalnych błędów i uchybień merytorycznych w przygotowaniu poszczególnych faz koncepcji biznesowej oraz pomimo wielokrotnego pisemnego i telefonicznego wzywania do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz zagrożeń wynikających z nieprawidłowych prac na projektem po stronie Wykonawcy zostaliśmy zmuszeniu do wycofania się z projektu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” pod nazwą  projektu „ISOPIA Internetowy System Obsługi Polis i Agentów z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych.”

 

Z poważaniem

Katarzyna Włodarczyk

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »