Logo ISOPIA Twoja strefa UBEZPIECZEŃ
tel: 508 500 696
biuro@isopia.pl

26.07
2014
Czym jest NNW?

 

Czym jest NNW i jak działa? NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w skrócie NNW. Należy ono do ubezpieczeń osobowych, które chronią życie i zdrowie człowieka.

Jak działa NNW i na jaki zakres ochrony powinniśmy się zdecydować? Na to pytanie możecie Państwo znaleść odpowiedź między innymi na stronie DajemyRadę.pl http://www.dajemyrade.pl/artykul/nnw-co-to-takiego  gdzie szczegółowo na pytania odpowiada ekspert PZU Pani Anna Staniszewska.

 

Możecie się Państwo dowoedzieć np. Czym różni się NNW od ubezpieczenia na życie? ; Skoro NNW obejmuje ochroną zdrowie i życie, po co powstało tyle różnych ofert ubezpieczeniowych skierowanych do różnych grup ludzi – kierowców, strażaków, pracowników szkół, dzieci, sportowców…? ; Kiedy powinniśmy rozważyć wykupienie polisy NNW?

 

Warto  również wiedzieć, w jakich przypadkach z ochrony ubezpieczeniowej nie skorzystamy. W OWU każdego Ubezpieczyciela znajdziecie Państwo ograniczenia i wyłączenia związane z ochroną ubezpie czeniową. Ubezpiec zyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas:
•   gdy prowadzimy auto bez ważnego a wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;
•   kiedy wypadek zdarzył się, ponieważ byliśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych a także podobnie działających leków;
•   kiedy wypadek jest efektem naszego udziału w bójce albo popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa;
•  gdy nieszczęśliwe zdarzenie zaszło podczas trwania stanu wyjątkowego, udziału w strajkach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, rozruchach itp.

 

Podsumowując NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy do ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są życie i zdrowie człowieka. Świadczenia wypłacane są w przypadku trwałych uszczerbków na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Wybierając polisę, należy zwrócić uwagę na: zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej (zwrot kosztów: leczenia, rehabilitacji, transportu medycznego, transportu zwłok itp.), wyłączenia odpowiedzialności oraz rodzaj i wysokość ewentualnych świadczeń. Ubezpieczenia NNW występują samodzielnie, ale także często są częścią składową pakietów ubezpieczeniowych - szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych lub komunikacyjnych.  Zakres umowy ubezpieczeniowej obejmuje wysokość sum przy świadczeniach w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci, czyli kwotę naszego ubezpieczenia, rodzaje świadczeń w tzw. zakresie podstawowym oraz możliwość rozszerzenia go o różne świadczenia powypadkowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą NNW!

 

 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Referencje »

Możemy się poszczycić pochlebnymi opiniami. Oczywiście jeśli chcesz je poznać zapraszamy do przeczytania naszych referencji.

więcej »